No Nonsense Gym

Privacy verklaring

Privacy beleid

No Nonsense Gym neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van No Nonsense Gym.

Je gegevens geeft/verkoopt No Nonsense Gym nooit aan derden!

No Nonsense Gym verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

No Nonsense Gym, gevestigd in Naarden (KvK 34283036) is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.NoNonsenseGym.nl/

Kobaltstraat 16, 1411 AM te Naarden.

Stephan Wattimena is de Functionaris Gegevensbescherming van No Nonsense Gym.

Hij is te bereiken via info@NoNonsenseGym.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

No Nonsense Gym verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Cookies
 • Foto’s/video’s

Geautomatiseerde besluitvorming

No Nonsense Gym neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang No Nonsense Gym persoonsgegevens bewaart

No Nonsense Gym bewaart je gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, worden je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem verwijderd.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart No Nonsense Gym tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijder ik binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

No Nonsense Gym verstrekt je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links

Op de website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten de website(s) om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst No Nonsense Gym hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

No Nonsense Gym neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen, zoals een SSL-certificaat, om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@NoNonsenseGym.nl

Wijzigingen

No Nonsense Gym behoudt altijd het recht het privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.